Especialistes en pròtesis dental a Mataró

Les últimes novetats en pròtesis dentals. 
Pròtesis fixes i removibles. 
Pròtesis dentals a Mataró al millor preu.

Pròtesis dentals

La pròtesi dental és una de les millors opcions per substituir alguns dels teus dents o la dentadura completa.

Què és una pròtesi?

Per pròtesi entenem la substitució o reemplaçament d'un dent perdut per un altre, confeccionat en un laboratori dental, que pot ser fix o removible segons la situació, la raó de la pèrdua i la quantitat d'absències dentals.

Tipus

Una pròtesi dental es pot realitzar per substituir un dent, 2 dents, 3 dents i així successivament fins a la totalitat de les dents d'una o de totes dues maxil·les. Pot ser sostinguda per implants (pròtesi implantosoportada), la darrera novetat en pròtesis dentals, pels dents (pròtesi fixa sobre dents) o mucosoportada (pròtesi removible).

Consell professional

Les millors pròtesis dentals són aquelles que restitueixen la funcionalitat i l'estètica al pacient. Els nostres especialistes en pròtesis podran aconsellar-te sobre quin és el tractament més convenient per a tu.

¿Què passa quan falta algun dent?

Restauració

Quan perdem un dent, els dents veïns i els de l'arcada antagonista es desplacen cap als espais buits provocant tot tipus de desequilibris en la funció mastegatòria.

Aquests moviments dentals provoquen el tancament d'espais, malposicions i alteracions mastegatòries. A més, amb la pèrdua dental, comença un procés de reabsorció de l'os de suport i això implica que els dents veïns comencin a moure's també.

La pèrdua òssia es produeix tant en sentit horitzontal (amplada de l'os) com en sentit vertical (altura de l'os), per això com més aviat es reemplacin els dents perduts, menys conseqüències a nivell dental i funcional.

Per restaurar les funcions mastegatòries, estètiques i fonètiques, i el moviment de la resta de peces dentals, és necessari rehabilitar les arcades amb l'ajuda de les pròtesis odontològiques.

Rehabilitació

Com hem vist, la manca de dents perjudica la resta de dents presents a la boca, amb una sobrecàrrega de forces per a aquestes últimes. Les maxil·lars estan dissenyades naturalment per a treballar amb la dentició completa, qualsevol alteració en el nombre, mida i forma de les dents, indefugiblement portarà complicacions cada vegada més severes.

Les pròtesis dentals sempre són una rehabilitació personalitzada, i per això és imprescindible prendre empremtes exactes (mesures o motlles) de la boca del pacient. Això és completament indolor. Les empremtes individualitzades s'envien al laboratori dental especialitzat on comença la feina de la pròtesis dental. Poden ser necessàries diverses proves abans de finalitzar la feina. Per a cada una d'aquestes proves, el pacient ha de venir a la consulta. En l'última visita es procedirà a la col·locació i lliurament de la pròtesis dental.

Et truquem

Deixa'ns el teu telèfon i ens posarem en contacte amb tu

Visita'ns

Lepant 28, 08301, Mataró, Barcelona, Espanya

Tipus de rehabilitació amb pròtesi dental

Hi ha dos tipus de pròtesis dental: les removibles, en les quals el pacient pot treure i posar la dentadura sempre que vulgui, i les fixes, que una vegada col·locades no es poden treure de la boca pel pacient. Normalment són enganxades o atornillades i en aquest cas només el dentista les pot retirar.
Corones dentals
Ponts dentals
Materials

Corones dentals

Les corones dentals, també conegudes com fundes dentals, són un element extern destinat a restaurar la forma i la funció d'un dent parcialment destruït. Conserven part de l'estructura del dent que es pretén reconstruir. Les corones o fundes dentals es poden realitzar amb diversos materials, els més utilitzats són la corona de porcellana o la corona de ceràmica total sense metall (corona e-max o feldespàtica), o les corones de zirconi o dislicat de liti. La indicació de cada corona depèn de diversos factors: nombre de dents absents, causa de la pèrdua, ubicació a la boca, tipus de mossegada del pacient, etc.

Ponts dentals

Què passa quan falta un dent i els seus veïns estan presents? En aquest cas, una de les alternatives és fabricar un pont dental fix. Per fer-ho, el que fem és tallar o desgastar els dents veïns i confeccionar una estructura única amb el material més apropiat, i la col·loquem amb adhesiu o ciment. És una opció de tractament quan els dents veïns tenen un bon suport òs, tot i que actualment no és la millor elecció.

Materials

Quins materials utilitzem en pròtesis fixa? D'una banda, tenim els materials tradicionals, tant per a corones com per a ponts fixes. Aquests són el metall amb ceràmica o les estructures d'acrílic com a provisionals. Els materials més actuals inclouen el zirconi (gran resistència), les ceràmiques i el dislicat de liti, que ofereix una gran estètica per a la zona anterior.

¿Què és una pròtesi dental removible?

La pròtesi completa removible

La pròtesi completa removible, normalment feta d'acrílic, s'utilitza per a substituir totes les dents. Només està sostinguda pels teixits tous i l'estructura òssia subjacent. Aquesta pròtesi total removible d'acrílic es manté a la boca gràcies a petites retencions proporcionades per l'anatomia del que queda de l'os alveolar, de la llengua, dels músculs facials i, en el cas de la pròtesi removible superior, per l'efecte de buit entre la superfície interna de la pròtesi i el paladar (paladar dur). La retenció de la pròtesi total pot ser molt problemàtica quan la pèrdua d'os de suport és molt extensa o s'ha produït al llarg del temps.

La pròtesi parcial removible

La pròtesi parcial removible, a vegades designada com a PPR, pot estar feta amb una base d'acrílic o amb una base metàl·lica, coneguda com a esquelètica. La pròtesi removible esquelètica segueix sent molt utilitzada i els pacients s'hi acostumen amb facilitat. Normalment, els dents d'aquestes pròtesis són d'acrílic. Com indica el nom "parcial", està destinada a substituir un o més dents, però no tots els dents.

Les pròtesis dentals

Les pròtesis dentals removibles són aquelles que el pacient pot retirar per a la seva neteja, per exemple.

Les pròtesis removibles o dentadures postisses poden ser parcials i completes (totals).

Els implants dentals

Per evitar problemes de retenció o adherència amb les pròtesis completes, cada vegada més sovint recorrem als implants dentals, el que assegura una fixació que mai serà possible només amb els teixits tous.

¿Què és una pròtesi dental immediata?

En el cas que el pacient, per qualsevol raó, hagi de perdre totes les dents d'una maxil·la, es confecciona una pròtesi dental removible o dentadura immediata. Es prenen mesures i es realitzen proves abans de les extraccions i el dia que es treuen les dents, el pacient surt de casa amb una dentadura. Les pròtesis removibles immediates tenen un caràcter temporal i han de ser substituïdes per una definitiva al cap d'uns mesos. Durant aquest temps, es realitzen diferents tècniques d'adaptació de la pròtesi per proporcionar una millor retenció i esperar fins que l'os estigui totalment cicatritzat.

Pròtesi fixa sobre implants

En cas de col·locació d'implants individuals o múltiples, en el moment de la rehabilitació amb pròtesis i després del temps d'espera indicat pel professional, es col·loquen corones o fundes fabricades en metall (titani) i ceràmica o zirconi i ceràmica, o metall ceràmica, roscades o cimentades directament sobre els implants dentals. És una pròtesi molt duradora. Només pot ser retirada pel dentista.

Sobredentadura sobre implants

Aquest tipus de dentadura s'utilitza en maxil·lars sense dents, quan el pacient ha col·locat dos o quatre implants. En aquests casos, la indicació és una dentadura d'acrílic (en el maxil·lar superior, gairebé sense paladar) que es fixa als implants mitjançant sistemes de fixació com els locators. La pròtesi es fixa correctament al maxil·lar, però el pacient pot retirar-la i col·locar-la per a una correcta higiene i comoditat. En resum, és una dentadura que es pot treure i posar, que es manté molt més fermament gràcies a la presència dels implants i la seva retenció.

Pròtesi dental híbrida

Aquestes pròtesis estan indicades per als pacients que busquen un confort total amb la rehabilitació amb implants. Per exemple: pròtesis fixa sobre 6 implants.

Les pròtesis híbrides sobre implants són estructures molt estètiques i funcionals, fetes amb bases metàl·liques i recobertes amb dents de resina o porcellana, segons el cas, molt més petites i discretes que les sobredentadures. La pròtesi híbrida es pot realitzar tant sobre 4 o 6 implants, depenent de l'os i l'anatomia del pacient. Són pròtesis fixes i només les pot retirar el dentista. S'indica específicament retirar-les una vegada a l'any per realitzar una neteja profunda i exhaustiva a la zona d'emergència dels implants.

Preguntes sobre la clínica

Hi ha una gran diversitat de pròtesis dentals en l'actualitat. Tenim pròtesis dentals fixes, que es cimenten o es roscen a les estructures dentals i no es poden retirar pel pacient, i es poden fabricar amb diferents materials com el metall ceràmic, el zirconi, ceràmiques pures, etc. També disposem de pròtesis removibles, que tenen un preu més assequible que les pròtesis fixes, però la seva estètica i resistència són significativament inferiors.

Contràriament al que es feia referència a la pregunta anterior, les pròtesis dentals removibles són aquelles que el pacient pot posar i treure pel seu compte. En aquest apartat podem esmentar una infinitat de pròtesis removibles, amb ganxos, sense ganxos, esquelètiques, flexibles, etc.

Les pròtesis removibles poden ser parcials o dentadures completes, depenent de la quantitat de dents que necessitem substituir.

D'altra banda, les pròtesis immediates també són pròtesis removibles, les quals es col·loquen quan es fan les extraccions de totes les dents d'una arcada en el mateix acte.

La diferència fonamental rau en la seva forma de permanència a la boca. Les pròtesis dentals fixes no poden ser retirades pel pacient, només pel dentista. En canvi, les dentadures removibles poden ser retirades pel mateix pacient.

Les pròtesis dentals fixes són aquelles que es cimenten o es roscen a les superfícies i, per tant, no es poden retirar de la boca pel pacient. Dins de les pròtesis fixes podem mencionar les fundes o corones, els ponts dentals i les pròtesis fixes sobre implants com les pròtesis híbrides, en cas de substitució de tots els dents d'una arcada.

Les pròtesis immediates es recomanen en casos en què, en una mateixa intervenció, es realitzaran les extraccions de tots els dents d'una arcada i el pacient no pot marxar a casa sense dents. Per tant, la gran avantatge que té és que el pacient no passarà ni un dia sense dents i que afavorirà el procés de cicatrització. Sovint es confonen amb les pròtesis de càrrega immediata, que són aquelles que es realitzen en el mateix dia de la col·locació d'implants i pròtesis. L'única desavantatge és que són provisionals, amb el temps perden adaptació i cal fer-ne una a mida exacta de la boca després del període de cicatrització de l'os.

El camp de la pròtesis dental és tan ampli que l'abast de preus també és immens. Podríem dir, amb finalitats informatives, que les pròtesis removibles tenen preus a partir de 200 €, les fundes o corones dentals a partir de 250 €, les pròtesis completes per arcada a partir de 400 € i, en les pròtesis sobre implants, hem de fer una avaluació prèvia per assegurar-nos del tractament més adequat a triar.

Contacte!
Escriviu-me al WhatsApp i feu ara mateix una reserva
La nostra clínica dental a prop teu
Lepant 28, 08301, Mataró, Barcelona, Spain
Obert de dilluns a divendres
de 09:30 a 13:30 i de 15:30 a 19:30
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram